Onderwijs

Basisschool Lucas Batau bestaat sinds 1977 en is een open katholieke school: met "open" bedoelen wij dat leerlingen welkom zijn, ongeacht hun geloofsovertuiging.

Het lesgeven gebeurt vanuit een christelijke levenshouding en vanuit de katholieke geloofstraditie. De school probeert de inleiding van kinderen in deze geloofstraditie te ondersteunen. Niet alleen door de godsdienstlessen, kerst- en paasvieringen maar ook door de houding van de leerkrachten.
Veel ouders kiezen voor de Lucas Batau om andere dan godsdienstige redenen. Ook voor leerlingen die niet katholiek zijn, staat onze school open. Wij verwachten wél dat deze kinderen deelnemen aan de godsdienstlessen en aan vieringen die verband houden met de katholieke traditie.
 
Op deze website kunt u uitgebreid lezen hoe wij ons onderwijs vormgeven.