Informatievoorziening
 
In de maand september is er een informatieavond voor de hele school. Tijdens deze avond informeren wij u over het jaarprogramma van de groep waarin uw kind zit.         
                 
Voor ouder(s), verzorger(s) van leerlingen in groep 8 is er in november een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs. Op deze avond krijgt u voorlichting over het onderwijs na de basisschool.
 
Om u op de hoogte te houden, ontvangt u elke maand een maandbulletin. Hierin vindt u alle informatie over de activiteiten van de betreffende maand. Dit bulletin geven we in de eerste week van de maand aan het jongste kind uit een gezin mee. Het bestuur van de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad verstrekken ook informatie via het maandbulletin. Het maandbulletin wordt ook op deze website geplaatst: www.lucasbatau.nl
 
Tevens is er een jaarkalender. Hierop kunt u zien wanneer alle vakanties, extra vrije dagen en schoolactiviteiten gepland zijn. Deze kalender wordt voorafgaande aan het schooljaar uitgedeeld aan de jongste uit het gezin. Wilt u een extra kalender ontvangen, dan is dit uiteraard mogelijk en kunt u deze aan de directie vragen .
Gedurende het schooljaar zijn er 2 ouderavonden voor de groepen 1 t/m 8 waarop de resultaten en vorderingen van uw kind worden besproken.