De betrokkenheid van ouders
 
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij het onderwijs. U geeft uw kind tenslotte een groot aantal uren uit handen. Dan moet u er vanuit kunnen gaan dat er aan uw kind optimale zorg wordt besteed.
Een goed contact met u is van groot belang. Wij informeren u daarom schriftelijk en mondeling over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Dit is onze verantwoordelijkheid, maar is ook een verantwoordelijkheid van ouders. Wij stellen het zeer op prijs, wanneer u ons van relevante en belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede en vertrouwensvolle samenwerking zal uw kind ten goede komen.
 
Regelmatig doen we een beroep op ouders om te komen helpen. Zoals al eerder in deze gids werd vermeld, zijn er leesouders en ouders die op vaste tijden helpen in de creatieve lessen. Sinds de computer een onderdeel is van het lesprogramma helpen ouders de kinderen van de onderbouwgroepen met de computerlessen. Ook tijdens de projectweken is hulp van ouders belangrijk. Uiteraard zijn er ook buitenschoolse activiteiten, zoals sportdagen, excursies en schoolreisje of schoolfeest, waarbij we hulp nodig hebben. Gelukkig zijn veel mensen bereid om die hulp te bieden.