Techniek

Techniek op de basisschool hoeft nauwelijks meer te worden toegelicht. Meer aandacht voor techniek is een ontwikkeling die speelt door heel Nederland.
Voor de leerkrachten op de Lucas Batau telt vooral dat het werken rondom techniek meerdere belangrijke ontwikkelingsaspecten kent t.a.v. de totale ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten willen de kinderen middels techniek bovenal maatschappelijk bewust maken door ook hun aandacht te richten op duurzaamheid, zorg voor het milieu en voor onze medemens.
Tevens is het belangrijk dat kinderen een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen krijgen. Want dan lukt zoveel meer! Het mooie van techniek is dat het alle intelligenties aanspreekt, kinderen kritisch leren kijken naar hun werkstuk en worden uitgedaagd ondernemend en creatief te zijn om tot verbetering te komen.
In grote lijnen kun je zeggen dat:

a. Kinderen op de Lucas Batau groeien op in een wereld vol techniek.
Ze leven en spelen erin. Mensen worden steeds afhankelijker van techniek, maar dat realiseert men zich maar zelden. Het is daarom van belang dat ons onderwijs kinderen bewuster in contact brengt met alle aspecten van de techniek. Op basis daarvan ontwikkelen onze kinderen op een harmonische wijze een breed en realistisch beeld van de techniek in hun wereld.
 
b. Kinderen zijn van jongs af aan al geïnteresseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen heen.
Ze zijn gevoelig voor techniek. Het is daarmee een taak voor de Lucas Batau om kinderen hierin geïnteresseerd te houden en deze gemotiveerdheid optimaal te benutten om verdieping en verbreding te bereiken. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen actief kennis maken met techniek. Ze zijn er ook erg enthousiast over. Ze willen weten hoe dingen werken en door daarop aan te sluiten wordt ontdekkend geleerd.
 
c. Techniek is bij uitstek een middel om op de Lucas Batau een rijke, moderne en aantrekkelijke leeromgeving in te richten.
Een dergelijke leefomgeving past goed in hedendaagse opvattingen over leren en ontwikkeling. Onze school houdt rekening met de meervoudige intelligentie van de leerlingen en past gedifferentieerd onderwijs toe. Techniek is ook een onderdeel van de kerndoelen en techniek kun je bij veel vakken integreren (taal/rekenen/natuuronderwijs etc).

d. Het vak techniek kan een positieve wending krijgen.
De keuze voor een vorm van vervolgonderwijs is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van onze kinderen. Interesse voor techniek kan invloed hebben op hun keuze. Daartoe is een beroepsoriënterende onderwijsrichting ook een belangrijk onderdeel van het techniekbeleid.
De magie van techniek en wetenschap intrigeert. Het onderdeel techniek op de Lucas Batau wil de brug slaan tussen mensen en techniek, waarbij het genieten van boeiend, verrassend en afwisselend onderwijs voorop staat. Via de VTB-technieksubsidie hebben wij ons de afgelopen jaren toegelegd op het uitbreiden en verbeteren van de technieklessen. Als beoordeling bij het afsluiten van de subsidiejaren kregen we de beoordeling: 8 tot 9, gevorderde school. Iets waar we trots op zijn!