Na de invoering van ons nieuwe administratiesysteem gaat u als ouder een code ontvangen waardoor u kunt inloggen in het ouderportaal. Op deze manier wordt u de gelegenheid geboden om de voortgang van uw kind te volgen. De behaalde cijfers van bijv. de rekentoetsen, aardrijkskundetoetsen etc. kunt u dan inzien. Zodra deze mogelijkheid geactiveerd wordt, wordt u op de hoogte gebracht.