Het pedagogisch klimaat van de school
 

Wij hechten veel waarde aan een goede sfeer op school waarin leerlingen en leerkrachten elkaar respecteren en elkaar vertrouwen. Er wordt dan ook veel aandacht geschonken aan omgangsvormen en we creëren op deze manier een rustige omgeving. We beginnen de dag na een kort gebed, gedicht of liedje veelal met een kringgesprek. Hierin kunnen de kinderen hun verhalen kwijt aan elkaar. Ook wordt er tijdens het kringgesprek gesproken over grote en kleine gebeurtenissen die voor kinderen belangrijk zijn.
 
Wij vinden het belangrijk dat er duidelijkheid is in school. Een school met structuur voorkomt verwarring. Er zijn gedragsregels waaraan leerlingen en leerkrachten zich houden.
 
Voor de omgang met elkaar hebben wij meerdere regels opgesteld en geformuleerd op onderbouw en bovenbouwniveau zoals:
 
Groep 1 t/m 4

Samen spelen, samen delen
Een voor jou en een voor mij
Eerlijk delen dat doen wij.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar,
dat is best leuk, probeer het maar.
 
Groep 5 t/m 8

We pesten niet!
We zorgen goed voor elkaar.
We luisteren goed naar elkaar.
We zeggen altijd de waarheid.
 
Alle regels zijn vastgelegd in een gedragsprotocol. De regels worden bij het begin van het nieuwe schooljaar met de kinderen besproken. Ondanks alle activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag kan het toch voorkomen dat dit gedrag plaatsvindt. In dat geval nodigen we de ouders uit om met de groepsleerkracht hierover van gedachten te wisselen om zo spoedig mogelijk het gewenste gedrag te verkrijgen.