ICT

De leerlingen maken gebruik van communicatietechnologie bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en evt. verdiepingsopdrachten. De Lucas Batau beschikt over veel hard- en software voor de verschillende vakgebieden. De leerkrachten gebruiken de oefenstof als invulling en integreert deze in het onderwijs. ICT wordt ingezet als middel en niet als doel.

Computers en digiborden

Vanaf groep 1 werken we met het digibord  en de computer, eventueel samen met een "computermoeder of -vader", met speciale programma's gericht op visuele en auditieve waarneming, maar ook al spelletjes gericht op het voorbereidend taal en rekenen.
Vanaf groep 3 werken de kinderen meer of minder zelfstandig met allerlei programma's. Spelling, rekenen, verkeer, engels, tafels en topografie oefenen de kinderen dikwijls op de computer. Voor groep 3 is er een speciaal programma bij de methode "Veilig Leren Lezen". In de bovenbouw leren ze ook (eenvoudige) tekstverwerking.
We beschikken over een computerlokaal met 28 werkplekken en deze zijn aangesloten op een netwerk en op Internet. In de lokalen van de groepen is ook een netwerkaansluiting. Op dit netwerk zitten, voor alle groepen, voor de verschillende leergebieden educatieve programma's.
Kennisnet is een speciaal "internet" voor het onderwijs. De kinderen maken hier veelvuldig gebruik van om zo informatie voor bijv. een werkstuk of spreekbeurt op te zoeken. Tevens is er een netwerkprinter, zodat de kinderen hun informatie uit kunnen printen, na toestemming van de leerkracht. Iedere groep beschikt over een digibord. De leerkracht gebruikt het bord veelvuldig tijdens de lessen.