Inschrijven van nieuwe leerlingen

Vanaf het moment dat uw kind twee jaar wordt, kunt u hem of haar aanmelden. U kunt een afspraak maken met de directie. U kunt even bellen voor het maken van een afspraak of u kunt ons via "Contact" even een mail sturen. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin informatie wordt gegeven over de school. Ook krijgt u de gelegenheid de school, terwijl er gewerkt wordt, te bekijken. Uiteraard is het mogelijk om vragen te stellen.
 
-          Wanneer u besluit uw kind(eren) op onze school aan te melden, dient u een                ondertekend  aanmeldingsformulier in te leveren.
-          Nu is de leerling aangemeld, maar nog niet ingeschreven.
-          Inschrijving en dus plaatsing in een groep (anders dan de aanmelding voor groep 1) is             afhankelijk van de nog beschikbare plaatsen in de betreffende groep. Belangrijk hierbij is de             groepsgrootte vanwege de onderwijskundige- en organisatorische aspecten.
            Naast de groepsgrootte is van belang het aantal zorgleerlingen in de betreffende groep.
 
  • Broertjes en zusjes van al op school ingeschreven leerlingen worden bij voorrang geplaatst, wanneer er geen beletselen van onderwijskundige of organisatorische aard zijn. In tegenstelling tot de andere (nieuwe) leerlingen, dienen broertjes en zusjes daarom tussen hun tweede en derde levensjaar aangemeld te worden. Aanmelding na hun derde verjaardag doet de voorrang vervallen.
  • Nieuwe leerlingen mogen vier weken voor de 4e verjaardag een aantal dagdelen (5) in overleg met de leerkracht waar hij/zij geplaatst is, komen wennen.
 
Ook kinderen die van een andere school komen, kunnen worden aangemeld. Pas nadat informatie van de vorige school en het uitschrijfbericht is ontvangen, melden wij ouders of hun kind(eren) wordt (worden) ingeschreven.