Huiswerk

In de hogere groepen van de basisschool krijgen de leerlingen op onze school huiswerk.
Hiervoor zijn twee belangrijke redenen.
  • Een opvoedkundige: kinderen doen ervaring op met huiswerk en leren hun tijd effectief in te delen. Hulp van ouders is hierbij zeker in de beginfase gewenst.
  • Een onderwijskundige: de kinderen kunnen inhoudelijk zaken herhalen of oefenen. Daarnaast bereiden zij spreekbeurten, werkstukken e.d. thuis voor. Ook hier is hulp van ouders gewenst, maar uiteraard zijn kinderen zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en verzorging van de spreekbeurt of het werkstuk.
Wij vinden dat huiswerk geen (te) grote belasting mag zijn; het moet een goed uit te voeren opdracht zijn, die op school vooraf voorbereid is.
Voor de verschillende groepen zijn de volgende afspraken gemaakt:
  • Groep 3: Na iedere kern van veilig leren lezen krijgen de kinderen leeswoordjes mee naar huis om te oefenen.
  • Groep 4 en 5: Het kan in deze groepen voorkomen dat een kind individueel wat werk mee naar huis krijgt. Dit zal meestal zijn om iets af te maken of om even extra te oefenen. De hoeveelheid is zeer beperkt. De kinderen van groep 5 zullen thuis een boekbespreking voorbereiden.
  • Groep 6: Eén maal per week (weinig) huiswerk, bijv. rekenwerk afmaken, voorbereiden van een dictee, het leren van de topografie van Nederland. Ook het voorbereiden van een spreekbeurt wordt in deze groep gestart.
  • Groep 7: Tweemaal per week huiswerk voor wisselende vakken.
  • Groep 8: Iedere week tenminste tweemaal huiswerk voor taal, rekenen en zaakvakken.